http://forum.math.snu.ac.kr/files/attach/images/1567/1e2aa81b0012f0836302f6cc7fec7dde.jpg
General Information

East Asian Core Doctorial Forum on Mathematics 2017

 

 • Dates : January 6 (Fri) to 10 (Tue), 2017
 • Venue : Bldg. #129, Department of Mathematical Sciences, Seoul National University, Korea

 

Student Committee

 • Chenming Cao (Fudan U.)
 • Zhuofeng He (U. Tokyo)
 • Jangwon Ju (SNU)
 • Daejun Kim (SNU)
 • Senping Luo (Tinghua U.)
 • Yuan Shyong Ooi (NTU)
 • Yotaro Tani (Kyoto U.)
 • Shota Tateyama (Tohoku U.)

Organizing Committee

 • Jungkai Chen (NTU)

 • Tsuyoshi Kato (Kyoto U.)

 • Yasuyuki Kawahigashi (U. Tokyo)

 • Motoko Kotani (Tohoku U.)

 • Jae-Hoon Kwon (SNU)

 • Runliang Lin (Tsinghua U.)

 • Wei Lin (Fudan U.)

 • Jongil Park (SNU)

 • Yoshio Tsutsumi (Kyoto U.)

 • Quanshui Wu (Fudan U.)